ABC szerokopasmowych sieci swiatlowdowych
wstecz
Słowniczek » Sieć światłowodowa
Stopien trudnosci
  • Szkieletowa – rozległa światłowodowa struktura sieciowa, zwykle o topologii kratowej, obejmująca swoim zasięgiem ob­szar kraju lub makroregion. Na ogół charakteryzuje się bardzo dużymi przepływnościami (10–40 Gbit/s) realizowanymi w wielokanałowej (np. 80 kanałów) transmisji DWDM. W terminologii angielskiej występuje często jako: Backbone Network lub Core Network.
  • Metropolitalna – Regionalna lub miejska światłowo­dowa struktura sieciowa, zazwyczaj
    o topologii pierścienia i dużej prze­pływności (2,5–10 Gbit/s). Często sto­sowane są w niej systemy zwielo­krotnienia CWDM (8 lub 16 kanałów). Często używane jest określenie: sieć metro.
  • Dostępowa – Struktura sieciowa obejmująca swym zasięgiem skupisko mieszkalne, za­pewniająca styk z węzłem sieci me­tropolitalnej. Sieć dostępowa składa się zazwyczaj z pierścienia światło­wodowego i odgałęzień o struktu­rze gwiazdy łączącej poszczególne obiekty/budynki. Odgałęzienia te na­zywane często „ostatnią milą”, mogą korzystać z kabli miedzianych (np. w technice xDSL) lub światłowodo­wych (FTTx).